TEKLİF İSTE

Soru - Cevap


SORU 1 : Profesyonel Apartman ve Site Yönetiminin faydası nelerdir?

CEVAP 1 : Yöneticilik görevinizden dolayı olası komşuluk ilişkileriniz zedelenmeyecektir. Aidat tahsilat disiplini getirilecek ödemeler ilgili birimlere düzenli yapılacaktır. Aidatlarını ödemeyen kat maliki veya sakinleri hakkında yasal takip başlatılacaktır. İhitiyaç duyulan malzeme ve yaptırılması istenen konularda sizlerin isteği doğrultusunda hareket edilecek ve sizlerden gelen teklifler değerlendirmeye alınacaktır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarınız yasal çerçevede yapılacak ve tüm kat malikleri bilgilendirilecektir. Kat Malikleri web sitemiz üzerinden gelir gider takibi yapabilecek ve şeffaf olacaktır.
Ortak konulara ilişkin davalara şirketimizin avukatları davalarınıza girecektir. Apartman görevlisinin İş Kanunu çerçevesinde çalıştırılması
sağlanacaktır. 7/24 saat kesintisiz bizleri arayabilecek ve eğitimli kadromuz ile apartmanınıza en iyi şekilde hizmet verilmesi sağlanacaktır.

SORU 2 : Birden fazla bloktan oluşan sitelerde giderler nasıl karşılanır?

CEVAP 2 : Eğer site tek parsel üzerinde yer alıyorsa, girişleri farklı birden fazla bloğa ayrılması hiçbir şey fark ettirmeyecektir.
A,B veya C blokta yapılan bir onarımın masrafı, tüm bağımsız bölüm malikleri tarafından ortak olarak karşılanır. Çünkü yönetim planları tektir.
Ancak birçok durumda bu anlaşmazlılara sebebiyet verir. Bu gibi durumların önüne geçilmesi için, sadece bir blok tarafından kullanılan
yani ortak kullanılmayan bölümlerin masraflarına kimlerin katılıp katılmayacağı hususu önceden belirlenip yönetim planında
hüküm altına alınmalıdır.

SORU 3: Oturmadığım dairemin aidatını ödemek zorunda mıyım ?

CEVAP 3 :Kat maliki olduğunuz sürece otursanız da oturmasanız da giderlere katılmak mecburiyetindesiniz.
Ödemelerinizi yapmadığınız takdirde, yönetici aleyhinizde icra takibi yapabilir, mal varlığınıza haciz koyabilir.
Yönetici bunun yanında, sizden aylık belirlenmiş olan bir yüzde ile gecikme faizi talep edebilir.

SORU 4 : Giriş katında oturanlar asansör giderlerine katılmak zorunda mıdır ?

CEVAP 4 :Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz.
Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz,
bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız
bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat
Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesine göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz
yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

SORU 5 Bir Kat Maliki diğer daireleri rahatsız ederse ne yapmalı?

CEVAP 5 Öncelikle bu kişi veya kişilerin uyarılması gerekir.Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise ev sahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi
ve uyarılması gerekmektedir.Uyarılar sonuç vermediği takdirde kişi veya kişilerin yaptıkları ve taşkınlık bir suç teşkil etmektedir.
Bu durum alınabilecek en etkili önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikayetçi olmalarıdır.Bu şekilde sulh ceza mahkemelerine
başvurabilirsiniz.Böylesi bir durumun aynı zamanda bir çekilmezlik hali oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda,
Kat mülkiyeti Kanunu nun 25.Maddesi uyarınca rahatsızlık veren dairenin diğer daireler tarafından bileştirilerek
rayiç bedel üzerinden satın alınması da mümkündür.

SORU 6 Kapıcı Dairesi kiraya verilebilir mi?

CEVAP 6 Kapıcı daireleri ortak mahallerdendir.Ortak mahallerin maliki tüm bölüm malikleridir.Bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf yapılacaksa
oy çokluğu yeterli değildir,oy birliği gerekir.Yani tüm bağımsız bölüm maliklerinin çoğunluğunun oyu yeterli değildir.
Bu sayede kiraya verilmesi mümkündür .

SORU 7Yakıt parası kalorifer dilimi esasına göre ödenebilir mi?

CEVAP 7 Yakıt parası kalorifer dilimi esasına göre alınabilir,ancak bunun doğru yada en adil yol olduğunu söylemek doğru olmaz.
Apartmanın ısınma projesi yapılırken ,dairelerin eşit ısınabilmelerini sağlamak amacıyla kalorifer dilimleri hesaplanır.
Dolayısıyla arsa payı oranına göre paylaştırılması çok daha adildir.Eğer bazı malikler radyatörlerine proje dışı dilim ilave ettirmişler ise
bunların tespit edilmesi ve söktürülmesi gerekir.

SORU 8 Bağımsız bölümler arasında giderler nasıl bölüştürülür?
CEVAP 8 Bağımsız bölümler arasında giderlerin nasıl bölüştürüleceği yönetim planından araştırılır. Açık bir hüküm varsa bu uygulanır.
Açık hüküm yoksa kapıcı, bahçıvan, bekçi, kaloriferci ücretleri eşit bölüştürülür. Diğer giderler arsa payına göre bölünür.
Aynı alana sahip iki dairenin arsa payları farklı olabilir.Çünkü arsa payı rayiç değerler üzerinden hesaplanır.
Örneğin 8 katlı bir apartmanın 3,4 ve 5.katları diğerlerinden daha pahalı olabilir.Buna rağmen arsa paylarının farklı olması şart değildir.
Esasen bağımsız bölümün değerine uygun arsa payı verilmesi kanuna uygun olur

SORU 9 Arsa payına itiraz edilebilir mi ? 
CEVAP 9 Evet, edilebilir.Kat mülkiyeti kurulduğunda bağımsız bölümlerin değerleriyle orantılı olmayan arsa paylarına karşı
kat maliklerinin arsa payının düzeltilmesi için dava açma hakkı vardır.