TEKLİF İSTE

Site Yönetimi


“Mutlu yaşam için farklı yönetim”

KONSEPT Proje Yönetim toplu yapı ve sitelerde profesyonel yönetim ve İşletim hizmetleri sunmaktadır.

İşleyecek sistem hakkında özet bilgiler

 • * Yönetim Planı’nın incelenmesi,
 • * Tahmini İşletme Projesi’nin yani BÜTÇE nizin yapımı (YÖNETİM PLANINIZA UYUMLU) ve onayınıza sunulması
 • * İşletme projesinin ve belirlenmiş aidatların tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi + Karşılıklı borç/alacak mutabakatlarının yazılı olarak yapılması,
 • * Aidat tahsilat performansının tarafımızdan üstlenilmesi (Hukukçularımızla birlikte)
 • * Tüm sakinler için Kimlik Bildirim Formları ile veri tabanı oluşturulması
 • * Yıllık olağan genel kurul ve olağan üstü genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve yönetilmesi
 • * Sakinlere hizmet memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve sonuçlarının sunulması
 • * Site Apartman İş Merkezi gibi projelerde çalışanların yeterliliklerinin ölçülmesi 
 • * Yıl sonunda yıllık faaliyet raporunu hazırlanması ve genel kurula sunarak  ibra olunması
 • * Sitede ortak alanlarda bulunan demirbaşların işe başlarken fotoğraflarla kayıt altına alınması
 • * Her ay sonunda Yönetim Kurulunuza faaliyetlerimize ilişkin Yaptıklarımızı,Yapacaklarımızı,Yapamadıklarımızı (nedenleri ile birlikte) anlatan görsel sunumlar yapılması daha neler mi yapıyoruz ? Lütfen  arayın görüşelim