TEKLİF İSTE

Neden Konsept?


Neden Konsept Proje Yönetim?

Kurulacak YÖNETİM ALT YAPISININ 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu ve Yönetim Planınıza MUTLAK UYUMLU olması

Optimum maliyetler ile BÜTÇE nizin hazırlanması aidatlarınızın belirlenmesi

Etkin AİDAT TAHSİLATI Hukuki takip süreçleri,

Genel giderlerde tasarruf sağlanması,verilen hizmetlerin beklentilerinize yakın olması

Eldeki kaynakların profesyonel ve bilirkişiler tarafından kullanılması ve yönetilmesi

Tüm servis hizmetlerinin tek elden koordine edilerek profesyonelce yönetilmesi,

Hizmet taleplerinizin yerine getirilmesinde proaktif yapı ile karşılık verilmesi

Servis sağlayacak firmalar ile adınıza sözleşme yapılması ve hizmetin sözleşmeye göre yönetilmesi

Servis sağlayıcı firmaların performanslarının denetimi ve periyodik olarak sizlere raporlanması

Muhasebe çalışmalarının hatasız yapılması ve her zaman denetiminize hazır tutulması

Geçmiş çalışmaların ve bilgilerin disiplin çerçevesinde kayıt altına alınması

Tarihsel veriler ışığında ileriyi görerek çalışmalar yapılabilmesi, geleceğe yönelik planların paylaşımı

Gündelik acil ve planlanmış işlerin verimliliğinin arttırılması

Olası gelir getirici faaliyetlerin yönetiminize sunulması ve bütçenize katkı sağlanması

Periyodik toplantılar ile karar alma süreçlerinde tasarruf ve etkinlik elde edilmesi,

“Mutlu yaşam için farklı yönetim”