TEKLİF İSTE

Kimlik Bildirme Kanunu


Kanun Numarasi : 1774
Kabul Tarihi : 26.06.1973
Yayimlandigi Resmi Gazete : 11.07.1973 – 14591

Madde 1 – Bu Kanunda sayilan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakim ve tedavi tesisleri ve isyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalisanlar ve ayrilanlarin kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu Kanunun hükümlerine göre yapilir.

Askeri konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile ordu evleri bu Kanunun kapsami disindadir.

Madde 2 – Otel, motel, han, pansiyon, bekar odalari, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel saglik müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayir kurumlarinin sosyal tesislerinin sorumlu isleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabanci herkesin kimlik ve gelis – ayrilis kayitlarini, örnegine ve usulüne uygun sekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazir bulundurmak, Devlet Istatistik Enstitüsüne, talebi halinde vermek zorundadirlar.

Madde 3 – Ikinci maddede sayilan tesislerin sorumlu isleticilerinin kimlikleri, tesis açilmadan evvel müessesenin sahibi veya kanuni temsilcisi tarafindan örnegine uygun sekilde, en yakin kolluk örgütüne bildirilir.

Sorumlu isleticinin degismesi halinde keyfiyetin 24 saat içinde ve yukaridaki fikrada gösterilen sekilde bildirilmesi zorunludur.

Isleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumluluklari altinda yöneticilerine devredebilirler.

Bu durumda isletici ve yönetici müstereken sorumlu olurlar.

Kamu kuruluslarina ait tesislerin amir ve müdürleri isletici gibi sorumludurlar.

Madde 4 – Ikinci maddedeki tesislerin sorumlu isleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalistirdiklari kimseleri ve bunlarin ayrilislarini, örnegine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bagli olduklari en yakin kolluk örgütüne bildirirler.

Kolluk örgütüne bildirilerek çalistirilanlara, sorumlu isletici tarafindan doldurulup onaylanan, örnegine uygun bir kimlik karti verilir.

Kolluk görevlilerince her istenildiginde bu kimlik kartinin gösterilmesi zorunludur.

Madde 5 – Binalarda kapici, kaloriferci, bekçi, telefoncu ve benzeri idari, teknik ve yardimci hizmetlerde çalisanlar için, bunlarin ise baslamalarini izleyen üç gün iç i nde,

a) Bagimsiz bir bölüm teskil eden konutlarda oturan sahip veya kiraci,

b) Kat mülkiyetine tabi tasinmaz mallarda yönetici veya yönetim kurulunun bu konuda kendi adina yetkili kildigi bir üye tarafindan örnegine uygun kimlik bildirme belgesinin doldurulup mahalli genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

Madde 6 – Sehir, kasaba ve köy sinirlari içindeki;

a) Konutlarda oturmakta olanlar ile sürekli veya geçici olarak ve konutta kalarak çalisan hizmetçi, asçi, mürebbiye, bekçi ve benzeri her türlü hizmetliler için aile reisi;

b) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayilanlar disinda kalan her çesit ticaret ve sanat amaci güden is yerlerinde çalisanlar ve buralarda her türlü barindirmalar için is yerlerinin sorumlu isleticisi;

c) Ögrenci yurtlari ve benzeri yerlerde çalisanlar ile bu yerlerde kalmakta olan ögrenciler için o yerin sorumlu isleticisi;

d) Resmi binalar ve müstemilatinda yatarak kalmalarina yer gösterilenler için yatilan dairenin yetkili amiri tarafindan örnegine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.