TEKLİF İSTE

Hak ve Yükümlülükler


Kapıcının oturduğu daire kiraya verilebilir mi?

Kapıcı daireleri ortak mahallerdendir. Ortak mahallerin maliki tüm bölüm malikleridir.Bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf yapılacaksa
oy çokluğu yeterli değildir,oy birliği gerekir.Yani tüm bağımsız bölüm maliklerinin çoğunluğunun oyu yeterli değildir.
Bu sayede kiraya verilmesi mümkündür .

Yakıt parası kalorifer petek dilimi esasına göremi ödenir?

Yakıt parası kalorifer dilimi esasına göre alınabilir, ancak bunun doğru yada en adil yol olduğunu söylemek doğru olmaz.
Apartmanın ısınma projesi yapılırken, dairelerin eşit ısınabilmelerini sağlamak amacıyla kalorifer dilimleri hesaplanır.
Dolayısıyla arsa payı oranına göre paylaştırılması çok daha adildir. Eğer bazı malikler radyatörlerine proje dışı dilim ilave ettirmişler ise
bunların tespit edilmesi ve söktürülmesi gerekir.

Arsa payına itiraz edilebilir mi ?

Evet arsa payına itiraz edilebilir. Kat mülkiyeti kurulduğunda bağımsız bölümlerin değerleriyle orantılı olmayan arsa paylarına karşı
kat maliklerinin arsa payının düzeltilmesi için dava açma hakkı vardır.

Daire içlerinde ara duvarlar açılarak odalar birleştirilebilir mi?

Evet, daha rahat kullanım amacıyla daire içi duvarlar mimari alt yapı göz önüne alınarak kaldırılabilir.

Apartmanda daire içinde evcil hayvan beslenebilir mi?

Yönetim planında aksi belirtilmediği takdirde evcil hayvan beslenemez evcil hayvan beslenemez. Yönetim planında
ne tür evcil hayvanların beslenebileceği özel bir madde ile belirtilebilir. Evcil olmayan hayvanlar (yılan vb.)hiçbir şartla beslenemez.

Boş duran daire için Asansör bakım parası verilir mi?

Evet verilir. Dairenin boş olup olmaması, kiraya verilip verilmemesi yönetim giderlerinden muaf olmayı gerektirmez.
Ancak yönetim planında aksine hüküm olabilir.

Bahçe tek bir kat maliki tarafından kullanılabilir mi?

Bahçe normal şartlarda ortak kullanıma açık bir bölümdür. Ancak özel durumlar söz konusu olabilir. Örneğin binanın arka bahçesi zemin kattadır ve bahçeye geçiş sadece katta oturan kat malikinin evinden sağlanmaktadır. Böyle durumlarda,
yani ayrı bir geçiş yeri olmayan apartmanın arka bahçesinin kat maliklerinden birisi tarafından kullanılmasını yasaklayan herhangi bir yasa hükmü yoktur. Tabi ki eğer yönetim planında özel hüküm varsa bahçe(veya ortak yer)bir veya birkaç bağımsız bölüme tahsis edilebilir.

Pencere büyütülerek kapı haline getirilebilir mi?

Her ne sebeple olursa olsun projeye aykırı olarak pencere kapı durumuna getirilemez. Eğer apartmanın ön cephesinde ise dış
görünümü bozacağından, plana aykırı yeri bile değiştirilemez.

Apartmanın arka bahçesi otopark haline getirilebilir mi?

Mimari projede belirtilmediği taktirde bahçenin otopark haline getirilmesi olanaksızdır. Ancak kat malikleri ittifakla karar verirlerse mümkün olabilir.