TEKLİF İSTE

Bütçe Yönetimi


Kat Mülkiyet Kanununa göre Yönetim Kurulunun yıl içinde uygulayacağı bütçe çalışmasının Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir.

Yönetim Kurulu, İşletme Projesi’ni hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde maliklere tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur.

Bütçenin malikler yararına kullanılması, tüm gelir ve giderlerin belgelenerek dosyalanması ve her daim denetime açık olması esastır..

  • KMK’ya göre Site İşletme Bütçesi’nin hazırlanması
  • İşletme Projesi’nde belirtilen avans ve aidatların takibi, tahsilâtı ve site yönetim programına işlenmesi
  • Site yönetimi ve üçüncü şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması ve site yönetim programına işlenmesi
  • Site personelinin tüm yasal işlemlerinin takibi ve ücretlerinin ödenmesi
  • Site gelir ve giderlerinin muhasebesinin yapılması işlenerek dosyalanması ve sizlerle paylaşım,
  • Aylık olarak borç-alacak çizelgelerinin blok duyuru panolarında duyurulması
  • 3 aylık faaliyet raporunun hazırlanması ve kat malikleri ile Denetim Kurulu’na sunulması
  • Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması