TEKLİF İSTE

Asansör Giderleri


Birinci katta oturuyorum asansörü kullanamıyorum çünkü asansör benim katımda değil Kullanamadığım asansörün giderlerine katılmak zorunda mıyım?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,

”Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.”

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

Apartmanımız 6 kattan oluşuyor.Asansör boşluğu var ama içi boş ve kapılarıda duvarla örülüdür. Bazı kat sahipleri asansörün yapılmasını istemektedir. Asansör kapı yerleri ise daire giriş kapısı yanında olmayıp, her katların arasında bulunmaktadır. Asansöre binmek için yarım kat aşağı inmek veya yukarı çıkmak gerekiyor. Asansör hangi şartlarda yapılır ya da yapılamaz.

Bina mimari projenizde yer almakta ise asansörün yapılması için ayrıca karar alınması gerekmez ve kat maliklerinden biri talep ettiği takdirde asansör tüm kat maliklerinin giderlerini paylaşması ile yapılır.

Bina projenizde asansör yoksa bu durumda KMK 42.madde gereği talep edenlerce gideri karşılanmak üzere yaptırılmalıdır.

Apartmanımız 4 kat 16 daireli. Projede asansör yok. Üst katlardaki bazı üyeler asansör istiyorlar. 16 üyenin ne kadarı onay verirse asansör yapılabilir? Kabul etmeyen üyeler asansör yapımındaki ve yapıldıktan sonraki masraflara katılmak zorunda mıdır? Asansör bakım, artan elektrik masraflarından dolayı artacak aidatlara asansör istemeyen üyelerin katılımı konusunda en son yenilikler varsa onları da dikkate alarak beni aydınlatır mısınız?

KMK 42.madde

”Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.”kapsamında konuyu değerlendirmelisiniz.

Bizim apartman 6 kat ve 20 daire var ve 11 daire bir kişi ye ait bu kişi müteahhit ve bize daireleri o sattı ve asansör sözü verdi şimdi ise yaptırmak istemiyor girişteki 3 daire de asansöre katılmak istemiyor kısacası üst katlara oturan 6 daire ise asansör istiyor. Ayrıca 14.12.2005 tarihinde asansörün montajı yapılsın diye karar alındı ve apartman sakinlerinin hepsinin karar defterinde imzası var karar defteri de noterden onaylı şimdi bu 6 daire asansör hakkını talep edebilir mi?

Bina mimari projenizde asansör var ise bu asansörün yapılması kat maliklerinden birinin talebi ile mümkün olup giderine tüm malikler katılmak zorundadır.

Zemin katta oturan kat maliki, son toplantıyla alınan kararlara itiraz etmiştir. Zeminde oturduğu gerekçesi ile asansör giderlerinden kaçınmaktadır. Yönetim planında bu konu ile ilgili hüküm var mıdır bilemiyoruz. Ancak itiraz eden kat maliki geçen yıllar içinde yöneticilik yapmış, asansör giderlerine bu zamana kadar katılmıştır. Hâlihazırdaki itirazı bu bakımdan kötü niyetli sayılır mı?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,

”Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.”

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

Dört katlı bir apartmanın üçüncü katında kat maliki olarak oturuyorum. Apartmanda asansör yaptırmak isteyen bir grup var. 16 daireli apartmanda en son yasalarla değişikliğe uğrayan mevzuata göre hangi şartlarda asansör yapılabilir? Asansör istemeyen üyelerin zorla masraflara katılımı sağlanabilir mi? Yani asansör kullanmak istemeyen kat maliki masraflara katılmaya zorlanabilir mi?

Bina mimari projenizde asansör yok ise KMK 42.madde düzenlemesine göre

”Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.”

Karar alarak asansör yaptırabilir ve işin giderlerini isteyenler arasında pay edersiniz.

ONUMUZDEKI AY APARTMAN YONETICISI OLACAGIM. SU ANDA APARTMANIZMIZDAKI ASANSORUMUZ ARIZALI BAZEN CALISIYOR KAT ARASINDA KALIYOR VEYA KAPISI ACILMIYOR. BEN CAN GUVENLIGI ACISINDAN ASANSORU YAPTIRMAK ISTIYORUM AMA PARA TOPLAMAK COK ZOR. EGER ASANSORU YAPTIRMAZ BU SEKILDE ACIK TUTARSAM YONETICI OLARAK SORUMLULUGUM VARMI VEYA ASANSORU HIZMET DISI BIRAKMA YETKIM VARMI

KMK 35.madde yöneticinin görevlerini sıralamıştır. Aşağıdaki maddeler gereği

”Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması

Ana gayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması”

Asansörün arızasını giderme hususunda gereken işlemleri yapma hak ve yetkiniz, aynı zamanda hukuki sorumluluğunuz bulunmaktadır.

Binamızda 11 daire var 6 tanesi bir kişiye ait içinde kiracıları var asansörümüz bozuk yaptırmak istiyoruz ama bu 6 dairenin sahibi ben para vermem diyor. Ne yapmalıyız

KMK 35.madde yöneticinin görevlerini belirlemiştir. Bu madde kapsamında

”Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunmasI bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması”

Yönetici asansörün tamirini yaptırabilir ve giderlerini de kat maliklerinden tahsil edebilir.

5 daireli bir apartmanın 4. ve 5. dairesinde oturuyorum yani yani arsa payım iki kat ve kanun gereği masraflardan arsa payım oranında ödemeyi kabul ediyorum. Ancak 5. katta asansör yok yani o kata sadece merdivenle çıkılabiliyor buna rağmen 4. katla beraber asansörün olmadığı 5. kat için asansör masrafı ödemem gerekir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,

”Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.”

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

5 katlı çift daireli bir apartmanda oturuyorum. Apartman kapısından girdikten sonra 8 merdiven aşağıya yürüyerek evime giriyorum. Asansör kullanmıyorum yani. Buna rağmen asansör için tüm masraflara ortak tutuluyorum. Bu ne kadar etiktir. Hiç kullanmadığım asansör için masraflara ortak olmam gerekiyor mu?

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,

”Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.”

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

Yaklaşık 20 yıllık 5katlı bir apartmana asansör yaptırmak isteniyor. Projede yok asansör yeri yok aydınlık boşluğu düşünülüyormuş. Yasal mıdır herkes katılabilir mi zemin katlar için durum nedir.

KMK 42.madde

”Kat malikleri, anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.”

43.madde

”Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.”

Yukarıdaki maddeler kapsamında değerlendirilmek üzere binanızda asansör yeri belirlenerek yapım kararı alınabilir.

1-binamızda toplanan ücret az. Bazen acil işler çıkıyor ve kanal gibi gideri biraz fazla olan işler bunlara binamızda birikmiş para şu anda yetmiyor gibi… Bir yönetici olarak genel kurulu toplamadan aidatlara 10 liralık bir artış yapabilirliyim paranın toplanıp birikmesi ve ihtiyaçta kullanılması için yoksa genel kurul kararımı lazım.

2- binamızda asansör yok asansör yaptıracağız 10 daireli bir bina hepsinden olur alındı 2 daire vermem diyor. Giriş katlar para veriyor ama birinci katlar bilindiğimiz yere asansör kapısı açtırmayın bizdende para almayın diyor. Bunların ileride asansör kullanıp kullanmadıklarını takip etmemiz zor. Giriş katlar bile para öderken bunlardan para nasıl alabiliriz. Asansör yapıldıktan sonra icra yolu takip edebilir miyiz? Bazıları sekiz kişi evet diyorsa onlardan da alırsınız diyor. Bizim binada asansör yeride yok ama yazışmalarımızla yerinin uygun olduğu proje yaptırıp yaptırabileceğimiz belediyeden öğrenildi. Şimdi bazı kat malikleri onlarda kullanır asansörü onların parasını biz ödeyeceğiz onlar yinede biner onların parasını biz ödemeyiz diyorlar.2 daireden icra yoluyla para alabilir miyim?

1- Kat Malikleri Kurulu, kendi toplantılarında işletme projesi konusunda herhangi bir karar almamışlarsa, KMK md. 37’ye göre Yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi hazırlar. Yönetici tarafından hazırlanan bu İşletme Projesi, kat maliklerine veya kiracılarına imza karşılığı tebliğ olunur. Bildirimden başlayarak 7 gün içinde itiraz edilmezse, proje kesinleşir. İtiraz edilmesi halinde, durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.

2- Bina mimari projesinde yer almayan asansör yapımı KMK 42–43.madde kapsamında değerlendirilmelidir. Buna göre ”Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.”

17 dairelik apt.da kaç kişinin oyu ile asansör yapılır. Giriş kattakiler asansör yapımı için para ödemek zorunda mıdır?

Bina mimari projesinde yer almayan asansör yapımı KMK 42–43.madde kapsamında değerlendirilmelidir, Buna göre

”Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.”

Bulunduğum apartmanda bodrum katta oturmaktayım. Dairemin olduğu konumda asansör kabini bulunmamaktadır. Yönetim benden asansör giderleri için ödeme yapmamı istiyor. Bende ödeme yapmak istemiyorum bu durumda hukuki haklarım nelerdir

Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde düzenlemesine göre,

”Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.”

Giriş ve Zemin katların ya da Dükkân sahiplerini asansör ve otomat, su gideri gibi bazı giderlerden muaf tutulmaları yasal olarak mümkün ise de bu hususta yönetim planında düzenleme olup olmadığına ya da kat malikleri kurulunca alınmış bir karar olup olmadığına bakmanız ve ona göre talepte bulunmanız gerekmektedir. Bu yönde farklı bir düzenleme ya da alınmış bir karar yoksa yukarıdaki yasa maddesi gereği tüm bağımsız bölüm malikleri tüm bina giderlerine katılmak durumundadır.

6 katlı binamıza asansör yaptırmak istiyoruz. Asansörün yeri var kapıları var. Binamızda 33 dair var. Toplantıda kaç kişiyle karar almamız gerekiyor. Yaptırmamız için başka yollar var mı?

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/4122,K. 2008/5028,T. 28.4.2008

• ANATAŞINMAZIN KORUNMASI ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )

• MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK ( Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu )

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ ( Mimari Projede Var Olan Asansör Teşkilatının Yapılmamış Olması da Gözetilerek Bu Eksikliğin Giderilmesini İsteme Hakkı Tüm Kat Maliklerine Ayrı Ayrı Tanınmış Bir Hak Olduğu ) 634/m.19

ÖZET: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mimari projede var olan asansör teşkilatının yapılmamış olması da gözetilerek bu eksikliğin giderilmesini isteme hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu eksikliğin giderilmesi için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek yoktur.

DAVA: Dava dilekçesinde, kat malikleri kurulu kararlarının iptali ile mimari projede var olan asansörün yaptırılması istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup, gereği düşünüldü:

KARAR: Davacılar vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli ana taşınmazın onaylı mimari projesinde asansör yeri ve boşluğu ile birlikte asansör mevcut olmasına karşın bu güne kadar asansör yapılmadığını ileri sürerek, asansör yapımıyla ilgili olarak asansör yapımına gerek olmadığına ilişkin 15.05.2004 ve 09.10.2004 tarihlerinde alınan kat malikleri kurulu kararlarının iptalini, anlaşmazlık konusu olan asansör teşkilatının masraflarına tüm kat maliklerinin, arsa payları oranında katılmaları koşuluyla yaptırılmasını istemiş, mahkemece davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesinin birinci fıkrasına göre kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Yasanın bu buyurucu hükmü dikkate alınarak onaylı mimari projede mevcut olan asansör teşkilatının bu güne kadar yapılmadığı da gözetilerek bu imalat eksikliğinin giderilmesini istemek hakkı tüm kat maliklerine ayrı ayrı tanınmış bir haktır. Bu noksanlığın tamamlanması için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek bulunmadığı gibi, asansörün yapılmaması yönündeki kat malikleri kurulu kararının da hukuki bir sonuç doğurması mümkün değildir.

O halde, mahkemece toplanan delillere, onaylı mimari projedeki duruma göre asansör teşkilatının yapılmasına, masrafının tüm kat maliklerince karşılanmasına karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi ve davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’NU 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. Yukarıdaki karar gereği işlem yapabilirsiniz.

Apartmanın yönetim planını buldum. Bu palanda son hükümler adı altında bir madde var ortak yerlerde yapılacak lüzumlu faydalı veya lüks değişikler ve ilavelere ilişkin tesis bakım işletme giderleri kat mülkiyeti kanununun 42 maddesi gereğince kat malikleri tarafından mütemadiyen ödenir demiş. Bizim binada asansör yok. Projede de yok. Çoğunluk kabul etti burada 42 madde den bahsediyor. İki daire katılmam diyor.10/8 kabul edince katılmayan diğer iki dairede para ödermi bu yönetim planına göre. Yoksa kullanmayacağız ödemeyiz diye bilirler mi?

Bina mimari projesinde yer almayan asansör KMK 42.madde kapsamında değerlendirilir ve bu işin giderlerine bu yeniliğin yapılmasını isteyenler yönetim planı hükmü gereği karşılar.

Merhaba, Asansörümüz 8 kişilik olduğu için özellikle üst katlardaki taşınmalarda eşya taşımada kullanılmaktadır. Bu da asansöre zarar vermesinden korkuyoruz. İş işten geçtikten sonra zararı tazmin etmek çok zor oluyor. Bu sebepten asansörü bu şekilde kullanılmaması için ne tedbir alınabilir? Oy birliği bu konuda doğal olarak sağlanamamaktadır. Oy çokluğu yeterli midir, karar almak gerekirse?

Bina yönetim planı düzenlemelerinizi de incelemeniz kaydı ile kat malikleri kurulunun çoğunlukla alacağı bir kararla bu yönde tasarrufta bulunma hakkınız vardır.

Binamıza yaptırmak istediğimiz asansör için projesinde yok aydınlatma boşluğuna yapılmak isteniyor. Binamızda 5/3 çoğunluğumuz var. Yalnız 10 daireli yerdeki 2 daire girişle birlikte 3 katta oluyor. Bu daireler mahkeme kararıyla hazineye verildi. Bu dairelerden asansör parası alabilir miyiz? Alabilmek için ne yapmamız gerekli. Birinci kattaki daireler asansör parası vermem diyor, bizde kullanmasınlar diye o katta duvarı kırdırmayalım asansör kapısı açtırmayalım diyoruz. Bunlar asansör kullanırlarsa nasıl bir yaptırım uygulanabilir. Durumun hukuksal durumu nedir. Asansör yapımına izin vermeyenler kullanabilirmi. Yâda onlar çoğunluk kararına uymak zorunda olup yapımında kendine düşen parayı ödemek zorunda mı? Belediye 5/4 çoğunluk gerekir diyor. Biz 5/3 çoğunluk sayladık. Olmaz diyor. Bununla ilgili mahkeme kararı varmıdır.

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )

• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )

• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )

• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42

ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.

DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.

Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki karardan da anlaşılacağı gibi mimari projede yer almayan asansör KMK 42.madde kapsamında karar alınarak yapılmalıdır.

KMK 42.madde,

” Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.”

Beş katlı bir binada ikamet eden annemlerin binasında asansör boşluğu var ama zamanla asansör takılmamış bina sakinlerinden bazıları asansör taktırmak istiyorlar ve asansörü Annemler oturduğu birinci katta oturuyorlar burada katılım payı verilmesi gerekiyor mu ya da her kattın katılım payı farklımıdır.

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/7092,K. 2002/8738,T. 26.9.2002

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Asansör Yapım Giderlerini Ödemeyen Kat Maliki Aleyhine Yapılan İcra Takibine Vaki İtiraz Nedeniyle )

• ANATAŞINMAZA ASANSÖR YAPILMASI ( Mimari Projede Öngörülüp Yeri Belirlenen Ancak Ana yapının İnşasından Sonra Yapılan Asansörün Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )

• MİMARİ PROJE ( Her Kat Malikinin Mimari Projenin Olduğu Gibi Uygulanmasını İsteme Hakkına Sahip Olması-Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilen Asansörün Sonradan Yapılmasının Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması )

• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Onaylı Mimari Projesinde Gösterilmekle Birlikte Sonradan İnşa Edilen Asansörün Yenilik ve İlave Niteliğindeki İşlerden Sayılmaması-Bu Masraflara Katılmakla Yükümlü Olması ) 2004/m.67 634/m.20,42

ÖZET: Ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.

DAVA: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Dava, asansör yapım giderlerinden payına düşeni ödemeyen kat maliki hakkında yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Ana taşınmazın yerinde yapılan keşif sonrası düzenlenen bilirkişi raporunda ana yapının beş katlı olduğu, onaylı projesinde asansör boşluğu bırakılmış olmasına karşın İmar Yönetmeliği gereğince beş katlı yapılarda zorunlu bulunmaması nedeniyle başlangıçta inşa edilmeyen asansörün daha sonra kat malikleri kurulunun 27.2.1999 tarihli kararı uyarınca yapıldığı saptanmış, ancak asansör yapımı ile ilgili bu karar Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesinde öngörülen sayı ve arsa payı çoğunluğuna dayanmadığı için yasal olmadığı görüşüne yer verilmiş, mahkemece de bu görüş doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir. Dosyada toplanan belge ve bilgilere göre, ana taşınmazın mimari projesinde asansörün öngörüldüğü ve yerinin de ayrıldığı, ancak ana yapının inşası sırasında yapılmadığı anlaşılmaktadır. Böyle bir asansörün sonradan inşası, Kat Mülkiyeti Yasasının 42. maddesi kapsamında mütalaa edilemez. Çünkü anılan madde, ana taşınmazın ortak yerlerinde -fakat projede öngörülmeyen- yenilik ve ilaveleri kapsamaktadır. Asansör, ana yapıdaki kat sayısına göre İmar Yönetmeliği uyarınca zorunlu değil ise de, inşası onaylı projede öngörülmüş ve bu bağlamda yeri de gösterilmiştir. O halde bağımsız bölüm maliklerinden her biri, mimari projenin olduğu gibi uygulanmasını isteme hakkına sahip olup, projede yer alan bu tesisin yapılmış olması durumunda da yapım giderlerine katılmak ve payına düşeni ödemekle yükümlüdür.

Mahkemece, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde tutularak mevcut asansörün yapım giderlerinden davalı kat malikinin payına düşen ve ödemekle yükümlü olduğu borç miktarının saptanması, gerekirse bu konuda bilirkişilerden ek rapor alınması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki karar sorunuzun yanıtını içermektedir.

4 katlı 15 senelik binada oturuyoruz üs kattakiler asansör yaptırmak istiyorlar bu durumun kanundaki durumu nedir

Bina mimari projesinde yer almayan asansör yapımı KMK 43.madde kapsamında değerlendirilmelidir,

”Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.”

Ben 3 bloktan oluşan 50 daireli sitede oturmaktayım.4. ve 5. katlar asansör istiyorlar. Daha önce görüşüldü fakat reddedildi. Şu anda tekrar gündemde. Binada asansör boşluğu var fakat ruhsatta yer almamış. Kat mülkiyetine göre değişiklik yapılması için 5/4 çoğunluk gerekir deniyor. Bazı avukatlarda üye sayısının bir fazlası ile olur diyorlar. Durum karışık acaba bu durum ne olacak.

KMK 42.madde

”Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilâveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.”

KMK 43.madde

”Yapılması arzu edilen yenilik ve ilâveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir bu gibi yenilik ve ilâvelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.

Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun küllî veya cüzi halefleri yenilik ve ilâvelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya ilâveden faydalanma hakkı kazanırlar.”

Binanızın mimari projesinde hiçbir şekilde yer almayan bir asansörün yapımı yukarıdaki maddeler çerçevesinde değerlendirilmelidir.

A ve B blok diye iki blok toplam 48 daireli sitede kat malikiyim. Oturduğum blok değil diğer bloğun asansörü çok hor kullanılıyor dolayısıyla sık sık arıza yapıyor. Genel kurul asansör bakımı yapılması için toplandı. Bir adet teklif alınmış ve benim bloğum değil diğer bloğun asansör bakımı bizimkinin iki katı fiyat tutuyor. Dolayısıyla bu astronomik rakamı zararı veren bloktaki oturanların karşılamasını söyledim. Yönetici rakamı tün kat maliklerinin ortak ödemesi gerektiğini söyleyerek kabul etmedi. Teklifte bir firmadan alındığı için birkaç teklif daha olması gerektiği kararıyla ertelenerek toplantı son buldu.